ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΙ Ο SILVESTER ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ