ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ